การเตรียมตัวเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

การเตรียมตัวเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

     สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทำให้เจ้าของหรือคนเลี้ยงผ่อนคลายและเพลิดเพลินได้ เพราะนิสัยขี้เล่น เชื่อฟังคำสั่งหากมีการฝึกสอนอย่างดี นอกจากนั้นสุนัขยังเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเฝ้าบ้าน เฝ้าทรัพย์สินมีค่าให้กับเจ้าของได้จากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ แต่การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ ต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรพร้อมแล้วมาดูกัน

การเตรียมตัวเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

     สุนัขสายพันธุ์ดุ ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ทั้งสุนัขพันธุ์ไทย อย่างเช่น บางแก้ว และสายพันธุ์นำเข้า อย่างเช่น พันธุ์อเมริกันพิทบูล พันธุ์ร็อตไวเลอร์ พันธุ์โดเบอร์แมน และพันธุ์ฟิล่า บราซิเลียโร และอื่นๆ ผู้เลี้ยงอาจเลี้ยงด้วยความชื่นชอบเป็นส่วนตัว หรือเลี้ยงไว้ด้วยความจำเป็น เช่นเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านเฝ้าทรัพย์สินมีค่า แต่เนื่องจากเป็นสุนัขที่มีความดุร้าย การเลี้ยงจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในทุกๆด้าน เช่น

1. ศึกษาสายพันธุ์ สุนัข

     เป็นเรื่องแรก ๆ ที่ต้องทำเลยทีเดียวกับการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขสายพันธุ์ ศึกษาลักษณะนิสัย ประวัติความเป็นมา จุดเด่น จุดด้อย แหล่งซื้อขายพันธุ์สุนัขที่เชื่อถือได้ รวมถึงราคาซื้อขาย เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อมาเลี้ยง

2. วิเคราะห์ความพร้อมของตัวผู้เลี้ยง

     การเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ ผู้เลี้ยงต้องวิเคราะห์ความพร้อมในด้านต่างๆของผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี เช่น มีสถานที่เลี้ยงที่เหมาะสม มีเด็กๆหรือคนชราอยู่ด้วยหรือไม่ เพราะอาจได้รับอันตรายจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุได้

3. วิเคราะห์เหตุผลและความจำเป็นในการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

     หลายคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ นั้นมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันไป อย่างเช่น เลี้ยงไว้เพื่อดูแลทรัพย์สิน เลี้ยงไว้ในสวน หรือเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเนื่องจากมีบ้านอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน ต้องวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการเลี้ยง เพราะการเลี้ยงอาจสร้างปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน สุนัขของเราอาจทำร้ายบุคคลอื่นจนทำให้ผู้เลี้ยงต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลและอื่นๆ ทำให้กลายเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเนื่องจากสุนัขแต่ละตัวมีอายุขัยหลายปี

4. ศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุ

     คนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ดุบางสายพันธ์อาจมีกฎหมายห้ามนำเข้า ตามกฎหมายแล้วสุนัขพันธุ์ดุร้ายที่กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้ามนำเข้าคือ พันธุ์อเมริกันพิทบูล พันธุ์ร็อตไวเลอร์ พันธุ์โดเบอร์แมน และพันธุ์ฟิล่า บราซิเลียโร หากฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ 5,000 บาท และถูกอายัดหรือกักสุนัขไว้ที่สถานกักกันสัตว์

     นอกจากต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างที่กล่าวมาแล้ว ยังต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะต้องตามมาด้วย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็จำเป็นที่ต้องเตรียมไว้ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการทำกรงเลี้ยงหรือสถานที่เลี้ยงให้มีความปลอดภัยทั้งตัวสุนัขและคน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้วิธีฝึกสุนัขให้ทำตามคำสั่งคนเลี้ยง