THAIPEDIGREE

เราคือผู้ให้บริการ การขึ้นทะเบียนประวัติสุนัขทุกสายพันธุ์ เพือทุกคนสามารถสร้างมาตรฐานสายพันธุ์สุนัขของตนเอง เพือ มาตรฐานการเพาะพันธุ์สุนัขทุกสายพันธุ์ของประเทศไทย

การสมัครสมาชิก
ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
การขึ้นทะเบียนประวัติสุนัข
ทุกท่านสามารถขึ้นทะเบียนประวัติสุนัขได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานสามารถสมัครสมาชิกแล้วทําการบันทึกประวัติสุนัขของตนเองหรือของลูกค้าได้โดยไม่เสียค่าบริการ
การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนประวัติสุนัข
เมือผู้ใช้งานทําการขึนทะเบียนประวัติสุนัขเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบข้อมูลของการขึ้นทะเบียนประวัติสุนัข เมื่อข้อมูลสายพันธุ์ เพศ สี ถูกต้องตามทีบันทึก เจ้าหน้าทีจะทําการเปลี่ยนสถานะใบรับรองสายพันธุ์ให้เป็นการตรวจสอบเเล้ว
ค้นหา
สามารถค้นหาสุนัขที่ลงทะเบียนไว้ได้ที่นี่

สัตว์เลี้ยงที่ลงทะเบียนล่าสุด

ทำไม ต้องขึ้นทะเบียนประวัติสายพันธุ์สุนัขกับ THAI PEDIGREE
THAI PEDIGREE เป็นระบบบันทึกและออกใบรับรองสายพันธุสุนัขทุกสายพันธุ์ (ใบเพ็ดดีกรี) ที่มีมาตรฐาน และง่าย สะดวกสบายต่อการใช้งาน ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลสายพันธุ์ของ THAI PEDIGREE เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้
การค้นหาข้อมูลประวัติสายพันธุ์สุนัข เพียงแค่ท่านทราบ ID หรือ ชื่อสุนัข ตัวนั้น ท่านก็สามารถรู้ข้อมูลหรือติดตามข้อมูล พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และรูปของสุนัขตัวนั้นได้ ว่าตรงตามที่เจ้าของ หรือผู้ขายระบุมาหรือไม่
ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสายพันธุ์สุนัข ของผู้อื่น หรือของตัวเอง หรือส่งให้ลูกค้าตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา และสามารถตรวจสอบย้อนกลับสายพันธุ์ของต้นสายของสุนัขของตนเอง หรือของพ่อค้าได้
dogs