นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท ลักษณะการใช้งานคุกกี้และระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัทในธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 1 (ในที่นี้รวมเรียกว่า “เรา”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเรา ทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและนำเสนอสิ่งที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่จัดทำขึ้นเมื่อท่านใช้บราวเซอร์ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยไฟล์คุกกี้จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของท่านง่ายขึ้นและบริการมีประโยชน์มากขึ้น

2. การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เรา ใช้และในการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ที่จำเป็น คือ คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และท่านไม่สามารถสั่งปิดการใช้งานในระหว่างการเข้าหน้าเว็บไซต์ของเรา ได้ ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้จะมีไว้เพื่อตอบสนองการขอใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น

คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของเรา ตามความต้องการของท่าน เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนหรือ log in ข้อมูลการตั้งค่าหรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้บนเว็บไซต์ การตั้งค่าปุ่มทางลัด เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน อาจส่งผลต่อการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ได้ไม่สะดวกและไม่เต็มประสิทธิภาพ

คุกกี้ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ที่กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้เรา สามารถวิเคราะห์และนำเสนอสิ่งที่ตรงกับความสนใจของท่านได้โดยคุกกี้ ประเภทนี้จะสร้างเป็นโปรไฟล์ เพื่อระบุว่าท่านสนใจหรือชอบในสิ่งใดเป็นพิเศษบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ท่านอาจได้รับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ของ เรา

คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies)

คุกกี้ที่วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ คือคุกกี้ที่ใช้สำหรับจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ อีกทั้งใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตให้เรา ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เรา จะไม่สามารถวัดผลการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์เรา ได้

3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เว็บไซต์ของเรา มีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม เช่น Google Facebook และ/หรือ Youtube ท่านไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามผ่านหน้าเว็บไซต์ของเรา ได้ เรา จึงขอให้ท่านพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้ และการทำงานอื่น ๆ ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม

4. ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้

เรา จะจัดเก็บคุกกี้ของท่าน (ผู้เข้าเยี่ยมหน้าเว็บไซต์) ไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งานคุกกี้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หรือถอนการติดตั้ง ได้เองผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่นี้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. การเปลี่ยนแปลง

เนื้อหานโยบายการใช้คุกกี้นี้สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของหน้าเว็บไซต์เรา ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของนโยบายการใช้คุกกี้ที่เป็นฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ของเรา ได้ตลอดเวลา

6. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ท่านสามารถดูประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

7. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ

LineID: @thaiped

นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565)