สุนัขน้ำต้องระวัง!! เสี่ยงป่วยเป็นโรคฉี่หนู

สุนัขน้ำต้องระวัง!! เสี่ยงป่วยเป็นโรคฉี่หนู

      โรคเลปโตสไปโลซีส (Leptospirosis) หรือ โรคฉี่หนู ติดต่อทั้งในคนและในสัตว์ทั่วโลกกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่ละชนิด และมีกระจายไปในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เจ้าเชื้อนี้มีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมมาก ชอบอาศัยอยู่ตามดิน โคลน อ่างน้ำ แอ่งน้ำ บึง บ่อ คลอง แม่น้ำ น้ำตก โดยเฉพาะบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำนิ่ง

ลักษณะอาการของหมาที่ติดเชื้อ     

      ลักษณะชองน้องหมาที่ติดเชื้อจะแสดงอาการแตกต่างกันไป บางตัวอาจป่วยรุนแรงจนถึงขั้นไตวายเฉียบพลันและเสียชีวิตได้ บางตัวก็อาจไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น สำหรับตัวที่ป่วยและแสดงอาการ น้องหมาจะมีอาการซึม อ่อนแรง เบื่ออาหาร ท้องเสีย อาเจียน กินน้ำมาก ปัสสาวะมากหรืออาจปัสสาวะน้อย ไปจนถึงไม่มีปัสสาวะเลย ร่างกายขาดน้ำ มีไข้สูง เกิดภาวะดีซ่าน (ตัวเหลือง) ตาแดง เจ็บปวดบริเวณท้อง เจ็บปวดกล้ามเนื้อ สัตว์ที่กำลังตั้งท้องอยู่จะแท้งลูก เชื้อจะเข้าสู่กระแสเลือด ไปทำลายเซลล์เยื่อบุหลอดเลือด แล้วแทรกต่อยังไต ตับ ม้าม ระบบสืบพันธุ์ ระบบประสาทส่วนกลาง และที่ตา จึงเกิดอาการต่าง ๆ ตามที่กล่าวไป

สงสัยน้องหมา(อาจ) ป่วย ต้องทำอย่างไร

      เจ้าของสังเกตพบอาการดังกล่าว ควรรีบพาน้องหมาไปตรวจกับคุณหมอ เพราะนอกจากจะช่วยรักษาสัตว์ที่ป่วยแล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันการติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนได้ด้วย แต่เนื่องจากอาการทางคลินิกของโรคไม่จำเพาะ ในเบื้องต้นคุณหมอจะใช้การตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจเลือด และตรวจปัสสาวะ หากทำการซักประวัติแล้วเข้าข่ายเป็นที่น่าสงสัย สอดคล้องกับผลการตรวจร่างกายในเบื้องต้นที่ได้ตรวจไป คุณหมอจะทำการตรวจเพื่อยืนยันโรค ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การตรวจทางซีรั่มวิทยา การตรวจทางอณูชีววิทยา (PCR) ฯลฯ ต่อไปและใช้วิธีการรักษาแบบประคับประคองอาการ เพื่อป้องกันอวัยวะสำคัญอย่างตับและไตเสียหาย หรือเกิดไตวายเฉียบพลัน โดยมากสุนัขจะมีอาการดีขึ้นใน 7-14 วัน แต่จะต้องทำการรักษาให้ยาปฏิชีวนะต่อไปอีกจนครบ 3-5 สัปดาห์ เพื่อช่วยฆ่าเชื้อไม่ให้น้องหมาเป็นสัตว์พาหะนำโรคนี้ต่อไปได้อีก

 ระวังกันไว้ อย่าชะล่าใจ

      ทางที่ดีคือควรหลีกเลี่ยงไม่ให้น้องหมาไปเล่นน้ำ แช่น้ำ หรือลุยน้ำเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในแหล่งน้ำที่สงสัยว่า อาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคจากปัสสาวะของสัตว์พาหะนำโรค บริเวณที่มีน้ำท่วมขัง ท่อน้ำ หรือแหล่งน้ำที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมาเป็นเวลานาน หากน้องหมาแอบไปเล่นน้ำมา ก็อย่าลืมจับอาบน้ำ ทำความสะอาด เช็ดตัวและเป่าขนให้แห้งทุกครั้ง พาน้องหมาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนู ซึ่งวัคซีนที่ใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นวัคซีนนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะประกอบด้วยแอนติเจน 2 ชนิด คือ serovar ictherohemorrhagiae และ serovar canicola ซึ่งไม่ใช่ serovar หลักที่ระบาดในประเทศไทย ดังนั้นอย่าชะล่าใจ ถึงแม้จะฉีดวัคซีนป้องกันแล้ว ก็ควรต้องระมัดระวังป้องกันการรับเชื้อโรคจากทางอื่น ๆ ด้วย