รู้จักโรคเชอร์รี่อาย (Cherry Eye) โรคต่อมหนังตาที่สามโผล่ยื่นในน้องหมา

รู้จักโรคเชอร์รี่อาย (Cherry Eye) โรคต่อมหนังตาที่สามโผล่ยื่นในน้องหมา

 

โรคเกี่ยวกับตาในน้องหมาเกิดขึ้นได้เยอะมาก อย่างวันนี้ที่นำมาแนะนำคือ โรคเชอร์รี่ อาย Cherry Eye โรคที่เกี่ยวกับตาที่น้องหมาจะมีความผิดปกติที่ตาโดยมีก้อนเนื้อบวมแดงบริเวณหัวตา ที่อาจส่งผลกับการดำเนินชีวิตของน้องหมา ต้องทำการรักษากับสัตวแพทย์เท่านั้น หากปล่อยไว้ก้อนเนื้อนี้จะไม่หายเอง รบกวนการใช้ชีวิตของน้องหมาสุด ๆ มาทำความรู้จักโรคนี้กัน

หนังตาที่สามคืออะไร?

หนังตาที่สามโรคต่อมหนังตาที่สามโผล่ยื่นในน้องหมา น้องหมาที่เป็นโรคนี้จะมีลูกกลม ๆ สีชมพูยื่นออกมาบริเวณหัวตาคล้ายลูกเชอร์รี่ ที่ตามบริเวณหัวตาของน้องหมา ซึ่งตามปกติจะอยู่ที่ฐานกระดูกอ่อนและยึดไว้โดยเนื้อเยื่อหลังตาที่สามตำแหน่งใกล้กับกระดูกเบ้าตา เชอร์รี่อายสามารถพบได้ที่ตาข้างเดียวหรือตาทั้งสองข้าง บางครั้งพบการอักเสบและการระคายเคืองร่วมด้วยต้องทำการรักษากับสัตวแพทย์เท่านั้น หากปล่อยไว้ก้อนเนื้อนี้จะไม่หายเอง

สาเหตุของโรคตาเชอร์รี่อาย

ทั้งนี้โรคเชอร์รี่อายพบได้กับพบมากในน้องหมาสายพันธุ์ Cocker Spaniels, Bulldogs, Beagles, Bloodhounds,Lhasa Apsos,ShihTzu, Mastiffs, Shar-peis, Pekingese, Boston terriers, St.Bernards โรคเชอร์รี่อายนี้เกิดจากการยึดของเนื้อเยื่อไม่ดี ซึ่งอาจเกิดแต่กำเนิด แต่จะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือไม่นั้นปัจจุบันยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัด เพราะเป็นลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างภายนอก แต่อุบัติเหตุและการอักเสบก็เป็นปัจจัยโน้มนำให้เกิดโรคนี้ได้เช่นกัน

การรักษา

โรคเชอร์รี่อายอาจจะรักษาทางยาโดยใช้ยาหยอดตาหรือยาป้ายตาเพื่อลดการอักเสบ แต่ถ้าต่อมไม่สามารถดันกลับเข้าไปได้ สัตวแพทย์จะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อดันต่อมกลับเข้าไปแล้วเย็บเก็บไว้ แต่การผ่าตัดแบบนี้มีข้อเสียคือจะทำให้เกิดภาวะตาแห้ง น้องหมาพันธุ์ที่เสี่ยงกับโรคตาแห้ง (KCS) เช่น น้องหมาพันธุ์ Cocker Spaniels, Bulldogs, Beagles, Bloodhounds และ Shih Tzu สัตวแพทย์จึงไม่แนะนำวิธีผ่าตัด แต่จะพิจารณาเฉพาะในกรณีที่อาการเป็นอย่างรุนแรงและไม่สามารถดันกลับไปได้

การดูแลและป้องกัน

โรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่การดูแลไม่ให้ตาเกิดการอักเสบ ระคายเคือง อาจช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้

 

เมื่อน้องหมาเป็นโรคเชอร์รี่อาย แล้วหากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา จะทำให้เกิดการอักเสบของต่อมมากขึ้น มีอาการระคายเคือง มีขี้ตา ตาแห้ง และหากน้องหมาเกาตาจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตามมาได้ ดังนั้นเจ้าของจึงควรสังเกตอาการน้อง ๆ กันด้วยนะ