เรื่องของมะเร็งโพรงจมูกในสุนัข

เรื่องของมะเร็งโพรงจมูกในสุนัข 

     โรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขพบได้ประมาณ 1% ของมะเร็งทั้งหมดที่พบนสุนัขเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมะเร็งโพรงจมูกจะพบในสุนัขที่มีโครงสร้างจมูกยาว และสุนัขที่มีอายุค่อนข้างเยอะ มะเร็งโพรงจมูกจะทำให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง

ลักษณะอาการของมะเร็งโพรงจมูก

     สำหรับสุนัขที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกมักจะมีอาการเลือดกำเดาไหล มีน้ำมูกใสหรือสีเขียว/เหลือง จาม หายใจลำบากหรือหายใจเสียงดัง จมูกผิดรูป ตาโปน หรืออาจมีอากาทางประสามร่วมด้วย

วิธีการวินิจฉัยของโรคมะเร็งโพรงจมูก 

     หากคุณพบว่าสุนัขมีอาการเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งโพรงจมูกควรนำสุนัขไปพบสัตว์แพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยให้แน่ชัด เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องแม่นยำและรักษาได้อย่างถูกวิธี โดยการวินิจฉัยของสัตว์แพทย์นั้นมีหลายวิธีเช่น

1.วินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขโดยใช้ภาพถ่ายรังสี

     วิธีนี้เป็นวิธีเริ่มต้นในการวินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัข สัตว์แพทย์จะทำการถ่ายภาพท่าต่าง ยภาพถ่ายรังสีจะช่วยให้สัตว์แพทย์ประเมินการถูกทําลายของกระดูกได้

2. วินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขโดยใช้ภาพรังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (Advanced diagnostic imaging)

     การวินิจฉัยโรคมะเร็งจมูกในสุนัขวิธีนี้คือการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (computed tomography, CT) จะให้ภาพที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระดูกชัดเจน ในขณะที่ MRI ให้ภาพราละเอียดของเนื้อเยื่ออ่อนได้ดี ภาพรังสีวินิฉัยก้าวหน้าทั้งสองอย่างนี้ช่วยให้สัตว์แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งในจมูกและการลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง รวมถึงการทำนายมะเร็งชนิดนี้ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

3. วินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขโดยการสองกล้องโพรงจมูก (Rhinoscopy)

     การวินิจฉัยด้วยการสองกลองโพรงจมูกช่วยให้สัตว์แพทย์มองเห็นเนื้อเยื่อที่แม้จริงภายในโพรงจมูกของสุนัข ซึ่งทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

4. วินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขโดยการเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยา (Biopsy)

     วิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัข ที่นอกจากภาพถ่ายหรือการส่งกล้องแล้วสัตว์แพทย์อาจจะใช้วิธีเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจทางจุลพยาธิวิทยาเข้าร่วมด้วย โดยการเก็บชิ้นเนื้อสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการเก็บชิ้นเนื้อจากการส่องกล้องโพรงจมูก เป็นต้น

 

 

สุนัขที่เป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกมีโอกาสได้รับการรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง?

     โรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขมีทางเลือกในการรักษาที่ค่อนข้างจำกัด สิ่งที่สัตว์แพทย์ทำได้เมื่อมีการวินิจฉัยแน่นอนแล้วว่าสุนัขเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกคือการทำให้สุนัขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรืออาจมีระระเวลารอดชีวิตที่นานขึ้น ซึ่งการรักษาสามารถทำได้ดังนี้

  • รักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขด้วยยาเคมีบําบัด

     การใช้ยาเคมีบำบัดรักษาสุนัขที่เป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกอาจจะใช้ได้ผลในสุนัขบางตัวเท่านั้น เนื่องจากการตอบสนองต่อยาในสุนัขแต่ละตัวมีไม่เท่ากัน ในกรณีที่ยาไม่สามารถซึมเข้าไปยังบริเวณที่เป็นมะเร็งได้ดีเท่าที่ควร การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดอาจจะใช้ไม่ได้ผล

  • รักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขด้วยการผ่าตัด

     การรักษาโรคด้วยวิธีการผ่าตัดมีสิ่งที่สัตว์แพทย์ต้องมีอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการดำเนินการย กรณีเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงสัตว์แพทย์สามาถทำการผ่าตัดผ่านทางงช่องจมูกโดยตรง หรืออาจใช้การผ่าตัดผ่านทางกล้องได้ แต่หากก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่จะต้องทำการผ่าตัดจากภายนอกเพื่อทำการรักษา การรักษาด้วยวิธีนี้อาจจะทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ โดยทั่วไปสัตว์แพทย์จะไม่ใช้วิธีนี้ในการรักษาสุนัขเป็นวิธีหลัก แต่จะใช้ร่วมกับการฉายแสงร่วมด้วย

  • รักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขด้วยรังสีรักษา

     การรักษาโรคมะเร็งโพรงจมูกในสุนัขเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาวิธีอื่นๆ สัตว์แพทย์จะทำการฉายแสงรักษามะเร็งเฉพาะบริเวณที่วางแผนไว้ รังสีจะผ่านผิวหนังไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ระยะเวลาการรอดชีวิตขึ้นกับระยะของมะเร็งก่อนที่จะได้รับการฉายแสง โดยปกติแล้วระยะเวลารอดชีวิตเมื่อรักษาด้วยการฉายแสงอยู่ที่ประมาณ 450 วัน แต่การรักษาด้วยการฉายแสงอาจจะมีผลข้างเคียงแบบเฉียบพลันและผลข้างเคียงแบบเรื้อรังเกิดขึ้นได้

เรื่องของมะเร็งโพรงจมูกนั้นเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับน้องหมาทุกสายพันธุ์ และยังคงยากที่จะหาสาเหตุได้ดังนั้นจึงควรหมั่นที่จะพาน้องหมาที่เลี้ยงไปตรวจสุขภาพอยู่เสมอเพื่อถ้าพบจะได้ดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและใช้วิธีที่เหมาะสม