เมื่อน้องหมาน้องแมวดื้อยาปฏิชีวนะ ปัญหาที่เจ้าของควรระวัง

เมื่อน้องหมาน้องแมวดื้อยาปฏิชีวนะ ปัญหาที่เจ้าของควรระวัง

 

ใครจะรู้ว่าการให้น้องหมาน้องแมวรับประทานยาเองอาจจะสามารถทำให้น้อง ๆ เกิดอาการดื้อยาปฏิชีวนะจนเสียชีวิตได้?! ปัญหาที่พบได้พบว่าสัตว์เลี้ยงก็มีปัญหาการดื้อยาเหมือนกับมนุษย์เช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อน้อง ๆ มีอาการดื้อยา แน่นอนว่าทั้งคุณหมอและเจ้าของต้องหนักใจกันแน่นอน เพราะจะทำให้การรักษาโรคไม่ได้ผล เจ้าของต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการหายาปฏิชีวนะกลุ่มใหมที่ออกฤทธิ์ดีขึ้น ตามมาด้วยค่าใช้จ่ายที่แพงมากขึ้น และที่แย่ที่สุดก็คือส่งผลให้มีอัตราสัตว์ป่วยและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น แล้วอะไรคือสาเหตุที่อาจทำให้น้องหมาน้องแมวดื้อยาปฏิชีวนะได้ บ้างลองมาทำความเข้าใจกัน การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงมีจุดประสงค์เพื่อรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้สัตว์หายจากโรคและมีอาการดีขึ้น เมื่อดื้อยาปัญหาที่ตามมาก็จะทำให้การรักษาโรคติดเชื้อไม่ได้ผล

 

สาเหตุที่ส่งเสริมให้สุนัขและแมวเกิดการดื้อยา คือ

การได้รับยาปฏิชีวนะไม่ต่อเนื่องหรือผิดวิธี เช่น เมื่อสัตว์เลี้ยงอาการดีขึ้นแล้วเจ้าของให้หยุดยาเองแบบกระทันหัน ไม่ให้สัตว์กินยาครบตามระยะเวลาที่สัตวแพทย์กำหนด หรือไม่พาไปพบสัตวแพทย์เพื่อรักษาต่อเนื่องเพราะคิดว่าหายดีแล้ว

·         กรณีที่สัตว์เลี้ยงป้อนยายาก อาจทำให้เจ้าของมีการป้อนยาไม่ต่อเนื่อง หรือไม่อยากให้ยาต่อ

·         ความคงตัวของยาหลังการละลายในตัวทำละลายหรือการเก็บรักษา

การลดปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์เลี้ยง

1.การตรวจค่าความไวของเชื้อจากสัตว์ป่วย เพื่อช่วยในการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง

2.ลดการใช้ยาที่เกินความจำเป็น ต้องวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคก่อนการเลือกใช้ยา และควรเลือกใช้ยาที่เฉพาะเจาะจงกับโรค

3.สร้างกระแสให้เกิดความรับผิดชอบในการใช้ยาปฏิชีวนะ

.มีการเลือกใช้ยาตามกลุ่มอย่างถูกต้อง โดยยาปฏิชีวนะอาจสามารถแบ่งได้ตาม

·         Time dependent drug : ยากลุ่มนี้ได้แก่ยากลุ่ม β-lactams

·         (amoxycillin, ampicillin, cephalosporin) ยากลุ่มนี้จะออกฤทธิ์คุมแบคทีเรียได้ดีเมื่อมีการให้ยาในช่วงความถี่ที่เหมาะสมเพื่อให้ระดับความเข้มข้นของยามีค่ามากกว่า

·    minimum inhibitory concentration (MIC) โดยที่การเพิ่มปริมาณยาหรือความเข้มข้นของยาไม่ได้มีผลทำให้มีการคุมแบคทีเรียได้ดีเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้ยากลุ่มนี้ในความถี่ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก

 

ปัญหาสัตว์เลี้ยงดื้อยาเป็นสิ่งที่อาจเกิดได้ตลอดเวลา จนอาจส่งผลต่อการรักษา และส่งผลต่อสุขภาพของน้องๆในระยะยาว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หากน้องๆป่วยเราไม่ควรหยุดยาหรือให้ยาทานเองโดยไม่ปรึกษาสัตวแพทย์นะคะ