อันตรายจากการผสมเลือดชิดในสุนัข

อันตรายจากการผสมเลือดชิดในสุนัข

          ระบบการผสมพันธุ์สัตว์ (Mating system) นั้น มีมากมายหลายวิธี หากเราแบ่งแยกตามความสัมพันธ์ทางเครือญาติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ การผสมต่างสายเลือด (Outbreeding) กับ การผสมแบบเลือดชิด (Inbreeding) ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน 

สำหรับวันนี้จะขอเสนอความรู้เกี่ยวกับ อันตรายจากการผสมเลือดชิด ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ผสมพันธุ์สุนัขควรต้องรู้ ... ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับการผสมเลือดชิดกันก่อน 

การผสมเลือดชิด (Inbreeding) คืออะไร

          เป็นการการจับคู่ผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์ที่มีสายเลือดเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ไม่ว่าจะเป็น ญาติสายตรง (พ่อ แม่ ลูก ปู่ ยา ตา ยาย) หรือญาติข้างเคียง (ลุง ป้า น้า อา ) เช่น พ่อผสมกับลูก แม่ผสมกับลูก พี่ผสมกับน้องท้องเดียวกัน เป็นต้น เหตุการณ์เช่นนี้สามารถเกิดได้เองในธรรมชาติ หรือเกิดขึ้นได้จากการกระทำของมนุษย์ 

 อันตรายของการผสมเลือดชิด

          การผสมเลือดชิด (Inbreeding) จะเพิ่มโอกาสในการแสดงลักษณะของยีนด้อยมากขึ้น เนื่องจากเกิดความเสื่อมจากการเข้าคู่กันของยีนคู่เหมือนที่เป็นยีนด้อยดังกล่าว ลูกสุนัขที่เกิดมา อาจมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแย่ลง คล้ายการทำสำเนาต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อน้องหมาในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • อันตรายต่อร่างกาย

          น้องหมาที่เกิดจากการผสมเลือดชิด อาจมีลักษณะโครงสร้างร่างกายที่ผิดปกติหรือพิการแต่กำเนิด พบว่าอัตราการเจริญเติบโตจะลดลง (โตช้า) แคระแกร็น มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ เกิดความพิการต่างๆ เช่น ขายาวไม่เท่ากัน หูยาวไม่เท่ากัน หางกุด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาทั้งสองข้างอาจมีขนาดไม่เท่ากันหรืออยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม มีหัวใจพิการแต่กำเนิด ฯลฯ ลูกสุนัขจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ตั้งแต่แรกเกิด หรืออาจแท้งไปตั้งแต่อยู่ในท้อง

  •  อันตรายต่อสุขภาพ

          ปัญหาทางสุขภาพเป็นผลมาจากร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่าย มีภูมิต้านทานโรคต่ำ ติดโรคง่าย และรักษาให้หายขาดยาก เป็นโรคประจำพันธุ์ ได้แก่ โรคข้อสะโพกเสื่อม โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้ โรคลมชัก โรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหนัง 

  • อันตรายต่อพฤติกรรม

          มีผลต่อพฤติกรรมของน้องหมา ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การเรียนรู้ และพันธุกรรม ปฏิเสธไม่ได้ว่าการผสมเลือดชิดส่งผลโดยตรงต่อพันธุกรรม เช่น ก้าวร้าว ชอบไล่งับ ชอบวิ่งไล่รถหรือสัตว์ตัวอื่นๆ ชอบเล่นแรงๆ และเป็นสุนัขที่ไม่ฉลาดฝึกให้เข้าใจคำสั่งได้ยาก การเพาะพันธุ์สุนัขที่ประสบความสำเร็จ นอกจากจะได้ลูกสุนัขที่มีลักษณะร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว เราควรต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพของจิตใจหรืออารมณ์ ด้วย

          ปัจจุบันผู้เพาะพันธุ์สุนัขจึงหลีกเลี่ยงการผสมเลือดชิด เพราะว่าได้ไม่คุ้มเสีย จึงหันไปผสมแบบในสายเลือด (Line breeding) แทน ซึ่งเป็นการผสมสุนัขสายพันธุ์เดียวกัน แต่เป็นคนละเครือญาติกัน หรือเลือกที่จะผสมแบบต่างสายเลือดกันไปเลย เพื่อให้ได้มั่นใจว่าได้สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง