โรคฉี่หนูในสุนัข

โรคฉี่หนูในสุนัข

       โรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นภัยร้ายแฝงตัวมากับฤดูฝนมักแพร่กระจายผ่านทางน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ร้ายแรงมากและมักเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสุนัข

โรคฉี่หนูคืออะไร

       โรคฉี่หนูเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนซึ่งมีหนูเป็นตัวแพร่กระจายและมักแพร่กระจายผ่านทางน้ำที่มีการปนเปื้อน ซึ่งถือเป็นสภาวะที่ร้ายแรงมากและมักเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับสุนัข

โรคฉี่หนูมีอาการอย่างไร

สุนัขที่ติดเชื้อโรคฉี่หนูอาจแสดงอาการทางคลินิกดังต่อไปนี้

  1. มีไข้สูง
  2. ไม่อยากเคลื่อนไหว
  3. อ่อนแอ
  4. เซื่องซึม
  5. เบื่ออาหาร
  6. อาเจียน
  7. ท้องเสีย
  8. ไอ
  9. มีน้ำมูก

       หากลูกสุนัขของคุณเริ่มแสดงอาการของโรคฉี่หนู คุณควรปรึกษาสัตวแพทย์ทันที สัตวแพทย์จะต้องการทราบประวัติสุขภาพและรูปแบบการดำรงชีวิตของลูกสุนัขของคุณโดยละเอียด และจะทำการทดสอบหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงการตรวจจำนวนเม็ดเลือด การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการตรวจปัสสาวะ เพื่อดูว่าลูกสุนัขของคุณติดเชื้อโรคฉี่หนูหรือไม่ เพื่อแนะนำขั้นตอนการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดเนื่องจากไวรัสชนิดนี้เป็นไวรัสที่ติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ซึ่งหมายความว่าสามารถถ่ายทอดระหว่างสายพันธุ์ทั้งคนและสัตว์อื่นๆ และควรจัดการกับคนหรือสัตว์ที่สงสัยว่ากำลังเป็นโรคฉี่หนูอย่างระมัดระวัง แนะนำให้สวมถุงมือป้องกันตลอดเวลา 

ลูกสุนัขสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูได้หรือไม่

       โรคฉี่หนูสามารถป้องกันได้โดยการนำลูกสุนัขของคุณไปรับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นตามความเหมาะสมตามช่วงวัยการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อฉีดกระตุ้นตามวันที่กำหนด ปกติแล้วลูกสุนัขจะเริ่มโปรแกรมการฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 6-8 สัปดาห์ ส่วนใหญ่แล้วการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้ฉี่หนูจะทำในช่วง 11 - 13 สัปดาห์ และฉีดกระตุ้นในช่วง 15 - 17 สัปดาห์ ลูกสุนัขจะถือว่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคฉี่หนูแล้วหลังจากการฉีดวัคซีนครั้งที่สองแล้วเท่านั้น

การฉีดวัคซีนจะคุ้มครองลูกสุนัขจากโรคไข้ฉี่หนูตลอดไปหรือไม่

       สำหรับโรคบางชนิดซึ่งรวมถึงโรคฉี่หนู มีตัวแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้ การฉีดวัคซีนจะป้องกันแบคทีเรียสายพันธุ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่ง แต่ไม่ได้ป้องกันแบคทีเรียก่อโรคทั้งหมด เมื่อฉีดวัคซีนแล้วหากสัมผัสเชื้อโรคสายพันธุ์อื่นซึ่งวัคซีนไม่มีคุ้มครอง ควรนำลูกสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนกระตุ้นประจำปีเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับภูมิคุ้มกันเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาด

ไม่ว่าคุณจะคิดว่าสุนัขของคุณจะมีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคชนิดต่างๆมากน้อยแค่ไหน คุณต้องแน่ใจเสมอว่าพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นครบถ้วน