อาการหอบของน้องหมาเกิดจากอะไรได้บ้าง

อาการหอบของน้องหมาเกิดจากอะไรได้บ้าง

       ทำไมน้องหมาถึงต้องหอบ อาการหอบบอกถึงความผิดปกติอะไรในตัวน้องหมาได้บ้าง อาการหอบในน้องหมาเกิดได้ทั้งจากที่เป็นโรคและไม่เป็นโรค  กล่าวคือ เมื่อร่างกายถูกใช้งานหนักจนเกิดอาการเหนื่อย ทั้งการวิ่งออกกำลังกายก็ดี ร่างกายจะตอบสนองด้วยการหายใจเร็ว  ตื้น และถี่ขึ้น เพื่อเติมออกซิเจนให้เข้าสู่ปอด และ ยังเป็นช่องทางระบายความร้อนที่สำคัญของน้องหมาด้วย ซึ่งหากเราได้ให้น้องหมาหยุดพักผ่อนสักครู่ น้องหมาก็จะกลับมาหายใจได้ในจังหวะที่ปกติตามเดิม ดังนั้นอาการหอบของน้องหมาจึงแบ่งได้ทั้งการหอบที่ปกติและการหอบที่ผิดปกติ อาการหอบที่มากและยาวนานเกินไป หรือเกิดในภาวะที่ร่างกายพักผ่อน ล้วนบ่งบอกถึงความผิดปกติ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการหอบที่ผิดปกติกัน ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง

อาการหอบของน้องหมาเกิดจากอะไรได้บ้าง

1.โรคหัวใจและปอด

       น้องหมาที่มีภาวะหัวใจวายมักจะแสดงอาการหอบ เหนื่อยง่าย หายใจ อีกทั้งยังมีอาการไอแห้งและอ่อนแรงได้ด้วย มักพบได้ในเวลากลางคืนหรือขณะที่นอนราบ ทั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่หัวใจทำงานผิดปกติ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงตามเนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ทำได้ไม่ดี อีกทั้งการเกิดภาวะน้ำท่วมปอด ทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนทำได้ไม่ดี ร่างกายจึงต้องปรับตัว โดยการเพิ่มความถี่ของการหายใจมากขึ้น น้องหมาจึงแสดงอาการหอบให้เราได้เห็น 

2. ความเครียด ความกลัว และความวิตกกังวล

       น้องหมาที่เกิดความเครียดส่วนใหญ่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากสิ่งแวดล้อม จนทำให้รู้สึกไม่สบายใจและไม่สบายตัว และมักจะตอบสนองด้วยการหายใจเร็วและถี่ขึ้นหรือ อาจเกิดได้เมื่อต้องเจอกับสิ่งที่กลัว หรือมีประสบการณ์ที่ไม่ดีมาก่อน เช่น เสียงพลุ การพาไปในบางสถานที่ ฯลฯ น้องหมาจะมีอาการสั่นกลัว หลบซ่อน ทำตัวแข็ง แลบลิ้นออกมาบ่อยๆ หายใจหอบ เลียเท้าตัวเอง น้ำลายไหลยืด บางตัวอาจถึงขั้นมีอุจจาระและปัสสาวะราดเลยทีเดียว

3. ความเจ็บปวด

       เมื่อน้องหมาเจ็บปวดหรือเกิดความไม่สบายตัว ก็มักจะแสดงอาการหอบให้เราได้เห็นได้ เรื่องเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่นอนพักผ่อนปกติ  แม้ไม่ได้ออกกำลังกาย เวลาที่น้องหมาเจ็บปวดร่างกายจะเร่งการทำงานของระบบประสาทซิมพาเธติกให้หลั่งอิพิเนฟรินเพิ่มขึ้น มีผลทำให้มีการเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เจ้าของจึงสามารถสังเกตเห็นว่าน้องหมาจะหายใจเร็วขึ้นผิดปกติ บางตัวถึงกับหอบ มีรูม่านตาขยาย หากเอามือไปจับโดนบริเวณที่เจ็บปวดอยู่ น้องหมาก็อาจจะร้องปวด และอาจหันกลับมางับเราได้ บางตัวจะซึมนอนมากขึ้นไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกาย หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เช่น ก้าวร้าวขึ้น ขู่ แยกเขี้ยวใส่

4. ภาวะฮีทสโตรก

    ภาวะฮีทสโตรกเป็นปัญหาที่พบบ่อยในบ้าน โดยเฉพาะน้องหมาพันธุ์หน้าสั้น น้องหมาที่อ้วนมากๆ หรือมีปัญหาโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลต่อการระบายความร้อนของร่างกาย เมื่อน้องหมาต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง หรือไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติ ก็จะทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก จนเกิดภาวะฮีทสโตรกขึ้นได้ น้องหมาจะตอบสนองและระบายความร้อนออกมาด้วยการหอบ  โดยจะการหายใจเร็วและถี่มากขึ้น มีน้ำลายไหลยืดมากผิดปกติ อาจถึงขั้นหมดสติ หรืออาเจียนและถ่ายออกมาเป็นเลือด

     นอกจากความผิดปกติข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว น้องหมาที่มีไข้สูง มีความดันโลหิตสูง ภาวะเลือดมีความเป็นกรด ภาวะโลหิตจาง หรือมีความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนบางอย่าง เช่น ฮอร์โมนไทรอยด์สูง ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตสูง อาจทำให้น้องหมาแสดงอาการหอบตามมาได้ หากน้องหมามีอาการหอบแม้ในขณะที่พักผ่อน เจ้าของควรรีบปรึกษาสัตวแพทย์โดยทันที