วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต

วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต

     น้องหมา หรือสัตว์ที่เลี้ยงย่อมมีการเจ็บป่วยได้ซึ่งไม่ว่าจะจากสาเหตุจาก อาการป่วยทางระบบประสาท หรือการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ต้องเลือการรักษาที่มีข้อจำกัดในการรักษาหรือการผ่าตัด ทำให้เจ้าของหลายคนเลือกที่จะรักษาแบบประคับประคองอาการไปก่อน ทำให้น้องหมาเปรียบเสมือนผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถลุกเดินไม่สามารถเคลื่อนตัวไปไหนมาไหนได้ หากสัตว์เลี้ยงของเราป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาตเราจะดูแลเขาอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ลองมาฟังคำแนะนำจากสัตวแพทย์กัน

เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต คำแนะนำของสัตวแพทย์คือสัตว์ที่ป่วยด้วยอาการเหล่านี้มักจะไม่เสียชีวิตจากการที่เดินหรือเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่จะอาการแย่ลงจากปัจจัยเหล่านี้ 

 1. แผลกดทับ เกิดจากการไม่เคลื่อนที่หรือนอนทับด้านใดด้านหนึ่งนาน ๆ การไม่เคลื่อนไหวร่างกายจะทำให้กล้ามเนื้อและไขมันลดลงและกระดูกยิ่งเด่นชัดขึ้น เกิดเป็นแผลและการติดเชื้อตามมา 
 2. กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ด้วยเพราะไม่สามารถควบคุมการปัสสาวะ ไม่สามารถลุกไปปัสสาวะ หรือการปัสสาวะไม่สุดจนเกิดการคงค้างของปัสสาวะ ก็สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อย้อนจากทางออกของอวัยวะเพศกลับเข้าไป
 3. ปอดอักเสบ ที่เกิดจากการนอนทับด้านใดด้านหนึ่งนาน ๆ ทำให้จะเกิดการสะสมของเสมหะในทางเดินหายใจและปอด ทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนได้ 

7 วิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต

1.กักบริเวณในที่สะอาด

     กักบริเวณในพื้นที่จำกัดและสะอาด เช่น ในกรงหรือพื้นที่ขนาดเล็ก รวมทั้งงดการกระโดดวิ่งเล่นและขึ้นลงบันไดอย่างน้อย 3 สัปดาห์ ในช่วงแรก เพื่อลดการกระทบกระเทือนต่อระบบประสาทที่สามารถเกิดขึ้นได้

2.ให้สัตว์นั่ง/นอนในที่นุ่ม 

     ที่นอนนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับน้องหมาที่มีอาการอัมพาต ทีนอนที่ควรเลือกให้นั้นควรมีลักษณะที่นุ่มและสะอาด เช่น เตียงลม เตียงน้ำ ฟองน้ำหนา ๆ ไม่ควรให้สัตว์อยู่บนพื้นหิน พื้นกระเบื้อง หรือดินทราย

3.พลิกตัวสัตว์ทุก 3-4 ชั่วโมง

     กรณีที่สัตว์นอนอัมพาตทั้งตัว อัมพาตครึ่งซีก หรือนอนหมดสติไม่รู้ตัว เจ้าของจะต้องพลิกตัวสัตว์ทุก 3-4 ชั่วโมง พร้อมกับทำการตบช่องอกให้สัตว์ขับเสมหะเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับและปอดบวม

4.ถ้าเกิดแผลกดทับ ต้องทำความสะอาดแผลทุกวัน

     ในกรณีที่เกิดแผลกดทับสัตว์เลี้ยงควรจะต้องได้รับการทำความสะอาดแผลทุกวัน และต้องใช้วัสดุลดแผลกดทับป้องกันบริเวณปากแผล เช่น ก๊อซม้วนเป็นวงหนาโดนัท ห่วงยาง แผ่นฟองน้ำ ฯลฯ

5.ออกกำลังกาย 

ให้สัตว์เลี้ยงออกกำลังกายขาข้างที่ผิดปกติ โดยเจ้าของสามารถทำได้ทำดังนี้

 • บีบนวดขาบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มการไหลเวียนเลือด
 • ทำการออกกำลังให้กับขาแต่ละข้างด้วยการยืด-งอ เข้า-ออก ข้างละ 30-100 ครั้ง วันละ 3 รอบ
 • เกาเท้าน้องเบา ๆ เพื่อกระตุ้นฝ่าเท้า ข้างละ 5-10 ครั้ง วันละ 3 รอบ
 • จับขาทำท่าปั่นจักยาน ข้างละ 5 ครั้ง วันละ 3 รอบ

6.การดูแลการถ่ายปัสสาวะ 

 • เช็ดทำความสะอาดผิวหนังเปื้อนปัสสาวะบ่อย ๆ
 • ทาวาสลีนบนผิวหนังที่ผิวหนังที่สัมผัสหรือเปื้อนปัสสาวะเสมอ
 • บีบกระเพาะปัสสาวะ เพื่อช่วยระบายปัสสาวะบ่อย ๆ ทุก 2-6 ชั่วโมง 
 • การสวนปัสสาวะอาจทำได้แต่ควรอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์
 • ส่วนการดูแลเรื่องการถ่ายอุจจาระนั้น หลังสัตว์เลี้ยงขับถ่ายอุจจาระเจ้าของควรทำความสะอาดส่วนท้ายของลำตัวเสมอ อาจเล็มขนรอบทวารและโคนหางให้บ้าง

7.มาพบสัตวแพทย์เป็นประจำ

     เจ้าของควรเข้ามาติดตามอาการกับสัตวแพทย์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การที่สัตว์เลี้ยงป่วยเป็นอัมพฤกษ์-อัมพาต สิ่งสำคัญคือเราต้องใส่ใจและดูแลเขาด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม การปรึกษาสัตวแพทย์ คอยดูแลเรื่องความสะอาดและหมั่นทำกายภาพบำบัดก็จะช่วยให้น้อง ๆ มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้