ไปตามหาคำตอบกัน "น้องหมาเป็นออทิสติกได้จริงหรือ?"

ไปตามหาคำตอบกัน ... "น้องหมาเป็นออทิสติกได้จริงหรือ?"

       เราต่างก็เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับ "โรคออทิสติก" ที่เกิดขึ้นในมนุษย์กันมาบ้างแล้ว แต่มีหลายคนเชื่อว่าโรคนี้ไม่ได้เกิดได้แค่ในมนุษย์เท่านั้นยังสามารถพบได้ในน้องหมาได้อีกด้วย ง วันนี้จะพาทุกคนไปตามหาคำตอบกันว่า "น้องหมาเป็นออทิสติกได้จริงหรือไม่"

ออทิสติกคืออะไรกันแน่

       เรามาทำความเข้าใจกับออทิสติกเพิ่มขึ้น ว่าความจริงแล้ว ออทิสติก (autistic disorder) เป็นความบกพร่องของการพัฒนาการของร่างกาย ที่อาจเป็นผลมาจากความผิดปกติของสมองหรือความผิดปกติของสารสื่อประสาท พบว่า 10-83% ของผู้ป่วยออทิสติกจะมีความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองและมีโอกาสเกิดโรคลมชักมากกว่าคนทั่วไป ซึ่งเมื่อเกิดความผิดปกติดังกล่าวขึ้นจะมีผลต่อสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติทางพฤติกรรม ความสนใจ การเข้าสังคม ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่ยิ้ม หน้าตาดูไร้อารมณ์ เล่นคนเเดียว ชอบอยู่ตามลำพัง ฯลฯ มีความผิดปกติทางด้านภาษาและการสื่อสาร เช่น พูดเป็นได้ช้า ไม่เข้าใจคำสั่ง ใช้ภาษาผิดปกติส่งเสียงไม่เป็นภาษา พูดทวนคำที่คนอื่นพูดจบ และแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ เช่น จองมองที่ใดที่หนึ่งนาน ๆ ชอบทำอะไรซ้ำ ซึ่งบางคนมีความสนใจเฉพาะเรื่อง อาจกลายเป็นความสามารถพิเศษที่คนปกติบางคนก็เชียวชาญสู้ไม่ได้

 

การศึกษาความเชื่อมโยงของออทิสติกในสุนัข

       สำหรับในน้องหมาบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่า น้องหมาจะเป็นออทิสติกได้เช่นเดียวกับในคนหรือไม่ เคยมีรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในสุนัขพันธุ์พิทบูลที่มีพฤติกรรมชอบวิ่งไล่งับหางตัวเอง ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงที่เป็นไปได้กับออทิสติกหรือไม่ แต่ก็จะยังไม่เป็นที่แน่ชัด ซึ่งการที่เราจะบอกได้ว่าเป็นออทิสติกหรือไม่

       ยังมีข้อจำกัดอยู่มากที่จะระบุหรือเจาะจงได้ว่าพฤติกรรมที่น้องหมาเป็นนั้น เป็นอาการของน้องหมาที่ป่วยเป็นออทิสติก เพราะจำเป็นอย่างมากที่ต้องแยกให้ได้ก่อนระหว่าง พฤติกรรมเหมือนการไล่งับหางตัวเองนั้น ยังมีความสัมพันธ์กับ น้องหมาที่มีความวิตกกังวล กำลังหวาดกลัว กำลังแสดงอาการปวด หรือสุนัขที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ

       ซึ่งอาจแสดงอาการคล้าย ๆ กับผู้ป่วยเป็นออทิสติกได้ เช่น บางตัวอาจชอบทำอะไรซ้ำ ๆ บางตัวอาจปลีกตัวออกจากสังคม ไม่ยอมคลุกคลีกับสุนัขตัวอื่น ๆ หรือเจ้าของเช่นกัน เป็นต้น สุนัขบางตัวหวาดกลัวการเข้าหาคนมาก เวลาเจอคนแปลกหน้าจะรีบหนีไปไม่กล้าเข้าใกล้ เพราะอาจมีประสบการณ์ไม่ดีมาก่อน เช่น อาจเคยถูกคนทำร้าย สุนัขที่ถูกขังให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานาน ๆ ก็จะขาดทักษะการเข้าสังคมเช่นกัน บางตัวกลายเป็นสุนัขที่ก้าวร้าว เข้ากับใครไม่ได้เลย ซึ่งจากอาการดังกล่าวก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสุนัขป่วยเป็นออทิสติกได้ 

       ก็พอจะสามารถสรุปได้ว่าในตอนนี้ ยังไม่มีการศึกษาพบว่า น้องหมาจะสามารถป่วยเป็นโรคออทิสติกได้ และความผิดปกติต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้เลี้ยงหลาย ๆ คนคิดว่าน้องหมามีอาการออทิสติกนั้นก็เกิดได้จากสาเหตุอันอาจเป็นอาการของโรคอื่นอีกด้วย