โรคติดต่อหมาเด็กต้องระวัง

โรคติดต่อหมาเด็กต้องระวัง

                น้องหมาที่อยู่ในช่วงวัยเด็ก เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมาก เพราะภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเท่ากับหมาโตและยังได้รับวัคซีนต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน บวกกับพฤติกรรมของหมาเด็กที่กำลังเป็นวัยที่ซุกซนอยากรู้อยากเห็น อยากที่จะเล่น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้ติดโรคได้ง่ายขึ้น และนี่ก็คือโรคที่น้องหมาเด็กมีความเสี่ยงที่จะเป็นได้ง่าย

 โรคที่ควรระวังในน้องหมาวัยเด็ก

1. โรคไข้หัดสุนัข (Distemper)

     โรคนี้เป็นโรคติดต่อจากการติดเชื้อไวรัสผ่านการสัมผัสกับน้องหมาที่มีเชื้อ สามารถติดต่อได้จากการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศเข้าไป หรือสัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งจากหมาที่ป่วย ได้แก่ น้ำมูก ขี้ตา น้ำลาย ปัสสาวะ และอุจจาระ โดยสัมผัสผ่านทางปาก เยื่อเมือกตา หรือจมูก เพราะเหตุที่เชื้อนี้ติดต่อกันผ่านทางอากาศได้ ทำให้อัตราการป่วยสูง คือแค่นำน้องหมาที่ป่วยไข้หัดมาใกล้ ๆ กับน้องหมาที่ยังไม่ภูมิคุ้มกัน ก็สามารถติดเชื้อและป่วยได้

     เมื่อน้องหมาเด็กได้รับเชื้อก็จะมีอาการ คือ มีไข้ น้ำมูก ขี้ตา ท้องเสีย หายใจลำบาก มีอาการทางระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้อกระตุกโดยเฉพาะปากและขา ในรายที่อาการรุนแรงจะมีอาการชักหรือเป็นอัมพาตได้ ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที ไม่งั้นจะทำให้สุนัขอาจถึงแก่ชีวิต หรือได้รับความเสียหายทางระบบประสาทอย่างถาวรได้

 2. โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อพาร์โวไวรัส (Parvovirus)

     โรคนี้พบได้บ่อย และเป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรงในน้องหมาวัยเด็ก และเมื่อเป็นก็มีโอกาสเสียชีวิตสูง เพราะเป็นไวรัสที่ติดต่อได้ง่ายจากสุนัขสู่สุนัขโดยตรง ทั้งจากการสัมผัสกับอุจจาระ หรือสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนเชื้อ 

ซึ่งถ้าน้องป่วยจะมีอาการไข้ ซึม อาเจียน ท้องเสียถ่ายเป็นเลือด และมีกลิ่นคาว ส่วนมากการเสียชีวิตภายใน 48-72 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมีอาการ สุนัขจะมีอาการขาดน้ำ และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วจากการถ่ายมาก 

 3. โรคลำไส้อักเสบติดต่อจากเชื้อโคโรน่าไวรัสในสุนัข (Coronavirus) 

     อีกหนึ่งโรคที่เกิดจากติดเชื้อไวรัสจากการสัมผัสกับอุจจาระของสุนัขที่ติดเชื้อคล้ายคลึงกับโรคลำไส้อักเสบพาร์โวไวรัส แต่อาการที่แสดงค่อนข้างเบากว่า 

เมื่อลูกหมาติดเชื้อก็จะมีผลต่อการดูดซึมสารอาหารของลูกสุนัข ซึม อาเจียน มีไข้ และถ่ายเหลว ไม่มีการเสียชีวิตจากการขาดน้ำเหมือนกับโรคลำไส้อักเสบพาร์โวไวรัส

 4. โรคหลอดลมอักเสบติดต่อในสุนัข (Kennel Cough)

     โรคนี้สามารถติดต่อได้จากละอองน้ำมูกหรือน้ำลายของสัตว์ที่ป่วย สามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจโดยตรงได้และ ส่วนใหญ่จะสามารถหายได้เองภายใน 7-10 วัน  ไม่ถึงขั้นทำให้เกิดการสูญเสีย 

 ลูกหมาหรือหมาเด็กที่ติดโรคนี้จะมีอาการไอแห้ง หรือไอแบบมีเสมหะ คือไอแล้วทำท่าขาก ๆ เหมือนมีอะไรติดคอ มีขี้ตา มีน้ำมูกใส ๆ ไปจนถึงมีน้ำมูกข้นสีเขียว แต่ไม่ร้ายแรง เพราะน้องยังสามารถซน ร่าเริงดี กินอาหารได้ แต่ถ้าน้องมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงก็อาจมีอาการรุนแรงอาจมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร ปอดบวม หายใจลำบาก จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 5. โรคไข้หวัดใหญ่ในสุนัข (Canine Influenza)

     ไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่แค่ในคนเท่านั้น น้องหมาไม่ว่าจะเป็นลูกหมาหรือหมาโตก็สามารถเป็นได้การติดต่อของโรคในสุนัขจะไม่มีความรุนแรง สุนัขสามารถหายเองได้ จึงทำให้ไข้หวัดใหญ่สุนัขไม่ได้เป็นโรคที่มีความรุนแรง 

เมื่อน้องหมาเป็นไข้หวัดใหญ่โดยมากจะมีอาการไอ มีน้ำมูก มีไข้ ซึม ไม่กินอาหาร โดยจะแสดงอาการไปยาวนานประมาณ 7-10 วัน ซึ่งสุนัขบางตัวอาจแสดงอาการนานถึง 24 วัน การรักษาจะรักษาตามอาการ

 6. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)

     โรคนี้เป็นโรคที่หลายคนได้ยินชื่อกันมานานเป็นที่สามารถ ติดต่อทางน้ำลายผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล หรือถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด ข่วน หรือเลีย หลังจากนั้นเชื้อจะเข้าสู่ระบบประสาท สัตว์ที่ติดโรคนี้จะเสียชีวิตทุกราย 

     โรคพิษสุนัขบ้านั้นเมื่อรับเชื้อจะมีอาการที่พบได้ แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ “ระยะเริ่มแรก” สุนัขจะมีอารมณ์เปลี่ยนไปจากเดิม “ระยะตื่นเต้น” สุนัขเริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย หงุดหงิด “ระยะอัมพาต” สุนัขมีอาการหางตก ลิ้นห้อยออกนอกปาก น้ำลายไหล และตายในที่สุด

     โรคติดต่อทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นโรคติดต่อที่เป็นอันตรายสำหรับหมาวัยเด็กอย่างยิ่งทางป้องกันโรคที่ดีที่สุด คือ ควรพาสุนัขไปฉีดวัคซีนรวม และวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและเป็นประจำทุกปี หรือหากเป็นลูกสุนัขที่ฉีดเข็มแรกแล้ว ควรต้องตามด้วยเข็มกระตุ้น เพื่อให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงาน