บริจาคร่างกาย สัตว์เลี้ยงแสนรัก น้องหมา-น้องแมว อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่

บริจาคร่างกาย สัตว์เลี้ยงแสนรัก น้องหมา-น้องแมว อุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่

          ในโลกแห่งความจริงแล้ว ไม่ว่าจะคน หรือสัตว์ ต่างก็มีอายุขัยเป็นของตัวเองกันทั้งนั้น แต่จะดีกว่าไหมถ้าร่างกายสิ้นอายุขัยแล้วนั้นแต่ร่างกายยังมีประโยชน์ต่อการศึกษาทางการแพทย์ หากพูดอย่างนี้หลายๆคนคงจะนึกถึงการบริจาคร่างกายเพื่อุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มาศึกษา

          และสิ่งที่กำลังจะนำบอกก็คือ ในวันนี้คือนอกจากร่างกายของคนเราจะสามารถบริจาคร่างกายเพื่ออุทิศเป็นอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาแพทย์ได้ศึกษาแล้วนั้น ร่างกายของสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราเมื่อสิ้นอายุขัยไปแล้วก็สามารถอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่เพื่อใช้ในการศึกษาได้เช่นกันซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้หลาย ๆ คนคงยังไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้จึงนะนำเรื่องราวนี้มาแช่ให้กับให้เจ้าของสุนัขทุกคนกัน

สถานที่รับบริจาคร่างสัตว์เลี้ยง

          หากคุณต้องการมอบร่างน้องหมานั้นแต่ยังไม่รูว่าจะต้องไปที่ไหน คุณ ๆ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์กายสัตว์อุทิศศูนย์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 09-5851-7807 หรือ 0-2218-9638 (ในเวลาราชการ) และ 0-2218-9752 (นอกเวลาราชการ)  เฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/CUSCDVET

โดยที่นี่เปิดรับบริจาคร่างสัตว์ทุกชนิด ไม่จำกัดอายุ สายพันธุ์ และขนาด รวมถึงสัตว์แปลกหรือชนิดพิเศษ (Exotic Pet) ก็สามารถนำร่างกายมาบริจาคได้เช่นกัน เพื่อช่วยให้วงการสัตวแพทย์ได้มีโอกาศศึกษากายวิภาคของสัตว์เหล่านั้น เช่น เม่นแคระ แพรี่ด็อก งูแปลกตา และปลาช่อนแอฟริกา เป็นต้น

 

สัตว์เลี้ยงแบบไหนที่สามารถบริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ได้?

          ร่างของน้องหมาที่สามารถนำมาบริจาคอุทิศให้เป็นอาจารย์ใหญ่ได้จะต้องเป็นร่างสัตว์เลี้ยงที่ไม่ป่วยตายจากโรคที่ไม่อาจเตรียมร่างเพื่อการศึกษาได้ เช่น มะเร็งที่ลุกลาม ร่างสัตว์ที่มีเชื้อโรคติดต่อเรื้อรังจากสัตว์สู่คน เช่น พิษสุนัขบ้า และวัณโรค หากเป็นร่าง

การเตรียมร่างสัตว์เลี้ยงเพื่อบริจาค

          เจ้าของน้องหมาที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายน้องหมานั้นควรนำร่างสัตว์เลี้ยงใส่ถุงพลาสติก และแช่แข็งที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสทันทีที่น้องหมาเสียชีวิต หากไม่สามารถแช่แข็งร่างน้องหมาได้ทันทีหรือแช่นานเกิน 24 ชั่วโมง ก็ยังมาบริจาคได้ เพียงแต่อวัยวะบางส่วนอาจเสียหาย เช่น อวัยวะทางเดินอาหารหรือลำไส้ ซึ่งไม่อาจใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาระบบทางเดินอาหารได้

 

          หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ต้องสูญเสียสุนัขและอยากให้การจากไปของน้องไม่เสียเปล่า หรือเพื่ออยากอุทิศร่างกายของสุนัขเพื่อใช้ในการศึกษา ก็สามารถติดต่อไปทางศูนย์กายสัตว์อุทิศศูนย์ และอย่าลืมเตรียมร่างของสุนัขตามรายละเอียดที่แจ้งไว้กันด้วยนะ