โรคที่อันตรายต่อหมาและแมว ที่เจ้าของควรระวังไว้ให้ดี

โรคที่อันตรายต่อหมาและแมว ที่เจ้าของควรระวังไว้ให้ดี

          โรคอันตรายของหมาและแมว ที่เจ้าของพึงหมั่นสังเกตพฤติกรรมและรีบพาไปพบสัตวแพทย์ทันทีหากมีความผิดปกติ เพราะโรคเหล่านี้มีความอันตรายถึงขั้นตายได้เลยทีเดียว

1. พยาธิหนอนหัวใจ

          โรคที่เกิดจากยุงที่เป็นเชื้อพาหะ ที่เกิดกับหมามากกว่าแมว และเป็นโรคที่เกิดมากเป็นอันดับต้น ๆ  เมื่อน้องหมาติดเชื้อจะมีอาการซึม เหนื่อยง่าย หายใจหอบ ร่างกายอ่อนเพลีย ไอแห้ง ๆ บางตัวจะมีเลือดออกมาด้วยเมื่อไอ ต่อมาจะบวมน้ำ เป็นท้องมาน และตายในที่สุด การรักษาด้วยการฉีดยามีความเสี่ยงสูง อาจมีผลข้างเคียงถึงขั้นตาย เนื่องจากตัวแก่ของพยาธิหนอนหัวใจที่ตายแล้วเข้าไปอุดหลอดเลือด

2. โรคไวรัสลำไส้อักเสบ

          สำหรับโรคลำไส้อักเสบเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก ที่มักจะเกิดขึ้นกับลูกหมาหรือลูกแมวที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับอุจจาระของหมาที่เป็นโรคไวรัสลำไส้อักเสบ จากการกิน เลียอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค หมาและแมวที่ติดเชื้อจะมีอาการซึม อาเจียน ไม่กินอาหารเลย กินแต่น้ำ ในระยะท้ายจะถ่ายเป็นมูกเลือด กลิ่นเหม็นคาวจัด การป้องกันทำได้โดยการฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ 45-60 วัน และฉีดวัคซีนกระตุ้นทุก 2-3 สัปดาห์ จนกว่าอายุจะครบ 4 เดือน จากนั้นให้ฉีดกระตุ้นติดต่อกันทุกปี

3. โรคไข้หัดสุนัข

          เป็นโรคที่พบได้ในสุนัขอายุ 2-6 เดือน เชื้อไวรัสไข้หัดสุนัขจะปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม เช่น ตามร้านขายสุนัขที่ไม่สะอาด ตามกรง ชามน้ำ อาหาร หรือแม้แต่มือของคนก็สามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้ หมาที่ได้รับเชื้อจะมีอาการเบื่ออาหาร ไข้ มีน้ำมูก น้ำตา ตาอักเสบ ปอดบวม บางราย อาเจียน ท้องเสีย และพบตุ่มหนองใต้ท้อง ส่วนใหญ่แล้วสุนัขที่เป็นโรคนี้มักจะตาย เนื่องจากยังไม่มีทางรักษาเฉพาะ แต่ทั้งนี้สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

4. โรคพิษสุนัขบ้า

          โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส์ (Rabies Virus) ซึ่งเชื้อนี้จะก่อโรคในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลือดอุ่นทุกชนิด แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดกับหมามากที่สุด ปัจจุบันยังไม่มียารักษา ส่วนใหญ่ทั้งสัตว์และคนที่ติดเชื้อจะเสียชีวิต แต่สามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

5. โรคไตวาย

          โรคไตวายสามารถพบได้ทั้งในหมาและแมว ส่วนมากจะตรวจเจอในแมวที่มีอายุเยอะ สาเหตุของโรคนี้มาจากหลายปัจจัยด้วยกัน เช่น อายุ สายพันธุ์ รวมถึงนิสัยการกิน สัตว์ที่เป็นโรคไตวายจะมีอาการซึมเศร้า น้ำหนักลด ขนหยาบแห้ง มีกลิ่นปาก โดยส่วนมากจะรักษาตามอาการ

          และนี่คือร้ายที่ส่วนใหญ่มาจากการกิน แหล่งที่อยู่  ซึ่งคุณงสามารถป้องกันได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้หมาและแมวเป็นโรคเหล่านี้ เจ้าของก็ต้องคอยดูแล หมั่นสังเกตพฤติกรรม และพาไปพบสัตวแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติเพื่อได้รีบทำการรักษาแต่เนิน ๆนั่นเอง